25 Sena ta’ Ħidma Aġenzija Appoġġ u Aġenzija Sedqa

Publication Date: Oct 28, 2019
 

Il-Fondazzjoni għal Servizzi ta’ Ħarsien Soċjali fakkret il-25 sena mit-twaqqif tal-Aġenzija Appoġġ u Aġenzija Sedqa permezz ta’ attività li matulha tnedew għall-ewwel darba wkoll l-għoti tal-premijiet għall-ħaddiema.

Il-Ministru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali Michael Falzon sostna illi dan il-gvern qed jagħti prijorità assoluta lill-Ħarsien Soċjali partikolarment fejn hemm l-involviment ta’ persuni vulnerabbli li qed jgħixu f’sitwazzjonijiet diffiċli. Fil-fatt, tenna l-Ministru Falzon, din l-importanza qed tingħata wkoll fil-finanzjament tant li l-FSWS kellha żieda ta’ €3 miljuni fis-sena. Dr Falzon wera s-sodisfazzjon tal-ħidma mwettqa tul dawn l-aħħar snin u faħħar l-impenn u d-determinazzjoni tal-professjonijisti u l-impjegati kollha tal-FSWS.

Il-Ministru Falzon tkellem ukoll dwar il-qasam tal-vizzji fejn appella lill-familji u ndividwi biex jersqu ‘l quddiem jekk xi ħadd mill-għeżież tagħhom ikun qed ibati minn xi vizzju jew ieħor. L-Aġenzija Sedqa toffri diversi servizzi ta’ rijabilitazzjoni mid-droga, xorg u logħob tal-azzard fost oħrajn. Toffri wkoll servizz ta’ prevenzjoni.

Dr Falzon temm id-diskors tieghu billi qal li l-gvern irid ikompli jwettaq politika li tolqot direttament lil dak l-individwu li veru għandu bżonn l-għajnuna.

Matul is-serata tkellem ukoll il-Kap Eżekuttiv Alfred Grixti li filwaqt li sellem il-pijunieri tal-bidu taż-żewġ Aġenziji, semma l-importanza li tkompli tissaħħaħ aktar il-ħidma fiż-żmien li ġej. Qal li b’budget ta’ €23 miljun illum il-Fondazzjoni timpjega mat-830 professjonisti. Filwaqt li tkellem dwar l-isfidi ġodda li t-teknoloġija llum qed toffri, s-Sur Grixti qal li l-jeħtieġ li l-Fondazzjoni tkompli taħtaf l-opportunitajiet kbar li qed joffru dawn biex b’hekk titjieb il-ħidma tal-professjonisti tal-Fondazzjoni u b’hekk nibqgħu aktar relevanti. Il-Kap Eżekuttiv qal li għaldaqstant il-pass li jmiss se jkun “hardware” ġdid għall-professjonisti tal-Fondazzjoni li jippermettilhom jaħdmu minn kullimkien. B’dan il-mod, tenna s-Sur Grixti, l-professjonisti jistgħu jkunu qrib kemm jista’ jkun il-klijenti, fil-komunità fejn jgħixu.

Min-naħa tiegħu, iċ-Chairperson tal-Fondazzjoni Joe Gerada qal li l-prinċipju li l-aġenziji soċjali huma għas-servizz ta’ kulħadd mingħajr ma wieħed iħares lejn l-uċuh, irid jibqa’ jiggwidana għas-snin li ġejjin daqs kemm iggwidana fil-passat. Huwa qal li neżistu biex inġibu l-inklużjoni ta’ kulħadd fil-ħajja tal-pajjiż, int min int, bla ma nħarsu lejn età, kulur, razza, mezzi, abilità u orjentazzjoni. Sostna li jimpurtana biss li naqdukf’dak li jagħmel il-ħajja tiegħek aħjar u dinjituża. Huwa sellem lill-ħaddiema li ma setgħux ikunu preżneti għas-serata peress li jaħdmu bix-shifts u allura l-ewwel responsabbilità tagħhom kienet lejn il-persuni fil-kura tagħhom.

Mistieden speċjali ieħor kien il-Kelliem tal-Opożizzjoni għall-Qasam Soċjali Claudio Grech. Is-Sur Grech sellem lill-ħaddiema kollha u rrimarka kemm il-ħidma tal-professjonisti fil-qasam soċjali hija mportanti għax bosta drabi l-politiku jkollu bżonn jirreferi lin-nies għall-għajnuna tagħhom. Huwa temm billi apprezza l-istedina u appella biex f’dan il-qasam tibqa’ ssir ħidma li tiġbed il-qbil miż-żewġ partiti ewlenin.

Fis-serata ħa sehem ukoll Jean Ayoub, is-Segretarju Ġenerali tal-International Social Service (ISS) li faħħar il-ħidma tal-FSWS kemm fuq livell lokali u anki fil-qasam internazzjonali.

Intant, waqt is-serata ingħata rikonoxximent lill-persuni li ġew nominati minn sħabhom għall-ħidma li jwettqu matul is-sena, kif ukoll premju ieħor għall-inizjattivi li ttieħdu minn diversi dipartimenti fi ħdan il-Fondazzjoni. Ġew ukoll rikonoxxuti tliet persuni li ilhom impjegati sa mill-bidu nett, jiġifieri 25 sena u oħrajn li ilkhom aktar minn 15-il sena. ​