25 Years of Sedqa

Publication Date: Jun 25, 2019
 

L-Aġenzija SEDQA

25 sena ta’ servizz, 25 sena ta’ suċċess

L-istorja tal-Aġenzija Sedqa minn  twaqqfet 25 sena ilu hija waħda ta’ suċċess u dan grazzi għal servizz ħolistiku li huwa prattikament uniku f’ pajjiżna.

Il-Bidu

F’għeluq il-ħamsa u għoxrin sena ta’ hidma sfiqa fil-kamp tad-dipendenzi ta’ l-Aġenzija Sedqa, qed tiġi mfakkra l-memorja tat-tabiba Maria Sciberras,  il-pijuniera li biddlet il-futur ta’ min kien vittma tad-droga.

Fil-fatt, permezz tal-pedamenti li bniet Dr. Sciberras fil-qasam tad-dipendenzi u l-isfidi xejn faċli li sabet, illum il-ġurnata nistgħu ngħidu li l-Aġenzija Sedqa toffri servizzi mmexxija min-nies professjonali u dedikati biex jgħinu nies li jispiccaw dipendenti minn xi sustanzi illeċiti, sustanzi leċiti bħall-alkoħol, kif ukoll minn dipendenzi oħrajn ġodda bħall-internet addictions u gaming addictions.

Qabel ma daħlet Dr Maria Sciberras, it-trattament, li hu magħruf ahjar bhala opiate substitution medication, kien jingħata mill-isptar Monte Carmeli iżda Dr Maria Sciberras kienet refgħet ir-responsabilità u pperswadiet lill-awtoritajiet biex dan it-trattament jibda jingħata mill-Isptar San Luqa u b’hekk fis- 6 ta’ April, 1987 infetaħ iċ-Ċentru tad-Detox.  Hija kellha wkoll kuntatti mas-St. George’s Hospital f’Londra li kien joffri servizzi simili u kellha aċċess għal informazjoni ta’ kif tinghata kura fuq livell internazzjonali.

L-Aġenzija Sedqa illum żviluppat ħafna u dan huwa kollu frott ta’ pijunieri bħal Dr Maria Sciberras li min jaf kemm kellhom qtugħ ta’ qalb peress li ma kellhomx il-mezzi meħtieġa biex jaħdmu f’dan il-qasam hekk delikat.​

L-Aġenzija Sedqa twaqqfet fis-26 ta’ Ġunju tas-sena 1994 bħala parti mill-konklużjonijiet li ħarġu mir-Rapport Meli u bdiet topera minn Triq il-Mitħna f’Ħal Qormi.

Mill-bidu nett, il-ħsieb wara l-ħolqien ta’ Sedqa kien li jkun one-stop-shop li joffri servizz ħolistiku li jibda minn:

1.    prevenzjoni primarja permezz ta’ firxa wiesa’ ta’ programmi edukattivi fl-iskejjel u anki fuq il-postijiet tax-xogħol,

2.  prevenzjoni sekondarja fil-komunità fejn issir ħidma one-to-one mal-persuna li tkun f’diffikultà u li tkun tixtieq tibda tirċievi l-għajnuna; u

3. prevenzjoni terzjarja permezz tat-treatment li huwa jew il-harm reduction li jsir fid-DETOX jew ir-rijabilitazzjoni li ssir fiċ-Ċentru Residenzjali li għandna f’Ħal Farruġ 

Mill-bidu nett tagħha, l-ħidma tal-Aġenzija Sedqa kienet imsejsa fuq erba’ komponenti ewlenin. Dawn kienu u għadhom:​

    i.       Żvilupp leġislattiv,

    ii.       Żvilupp istituzzjonali,

    iii.     Żvilupp tar-riżorsi umani,

   iv.    Żvilupp fil-komunità

Mill-bidu nett il-prinċipji li ggwidaw din il-ħidma kienu li l-Aġenzija Sedqa trid twieġeb għal bżonnijiet reali fis-settur u dan billi l-ħidma tkun ibbażata fuq riċerka attwali u ħaddiema professjonali f’xogħolhom. L-Aġenzija kienet mill-bidu nett ippjanata li tkun flessibbli biżżejjed li twieġeb għall-ħtiġijiet li jinbidlu tas-soċjetà b’mod tempestiv u fil-pront.

Dan għadu validu llum fejn l-isfida għall-Aġenzija Sedqa, bħala parti mill-Fondazzjoni għal Servizzi ta’Ħarsien Soċjali, hija li Sedqa tibqa’ twieġeb għar-realtajiet ġodda fil-qasam tal-addictions.

Il-Ħidma ta’ PREVENZJONI

Fil-qasam tal-Prevenzjoni, li huma l-aktar vasti u offruti esklussivament mill-Aġenzija Sedqa, l-għan ewlieni hu li tfal, żgħażagħ u adulti jkollhom l-għodda u l-għarfien meħtieġ biex ma jinħakmu minn ebda dipendenza. Dan isir permezz ta’ sessjonijiet ta’ prevenzjoni li jsiru għall-gruppi b’suġġetti kemm għat-tfal, żgħażagħ, adoloxxenti u l-pubbliku in ġenerali.

Qasam partikolari li huwa flagship ewlieni tal-Aġenzija SEDQA huwa dak tal-prevenzjoni fuq il-post tax-xogħol. Fil-fatt, għal dawn l-aħħar 22 sena, SEDQA żviluppat il-programm magħruf bħal s-SUBSTANCE ABUSE FREE EMPLOYEES (SAFE) li permezz tiegħu nagħtu taħriġ lil entitaijiet kemm fis-settur pubbliku u kemm fis-settur privat biex jakkwistaw kemm l-għarfien (knowledge) u kemm il-ħiliet bażiċi (basic skills) meħtieġa biex jiffaċċjaw u jgħinu impjegati li jkollhom problema ta’ abbuż ta’ sustanzi.

 Servizzi fil-KOMUNITÀ

L-Aġenzija Sedqa toffri wkoll servizzi fil-komunità. Dawn is-servizzi huma pedina mportanti fl-aġenzija u huma mmirati għal dawk il-persuni li għandhom bżonn xi tip ta’ għajnuna, filwaqt li jkunu jistgħu jkomplu bil-ħajja normali tagħhom, jiġu mgħejjuna jtejbu s-sitwazzjoni tagħhom waqt li jkomplu r-rutina ta’ kuljum tagħhom.

Sedqatoffri servizzi psikoloġiċi ta’ terapija individwali kemm għal tfal, adoloxxenti u adulti. Is-servizz joffri wkoll terapija għal gruppi, familji u koppji, kif ukoll jingħata taħriġ u appoġġ lill-ħaddiema tal-Fondazzjoni. Jingħata wkoll taħriġ lill-ġenituri għal trobbija pożittiva (positive parenting).

Servizzi RESIDENZJALI

Tuldawn l-aħħar 25 sena Sedqa għaddiet minn evoluzzjoni kbira fejn żviluppat is-servizzi offruti skond il-ħtiġijiet tal-klijenti, f’ambjent dinamiku u mimli sfidi.

Fil-qasam residenzjali, l-Aġenzija Sedqa dejjem tfittex li timxi mal-bżonnijiet tal-klijenti tagħha, filwaqt li sar sforz strateġiku biex tingħata aktar prijorità lill-aspett terapewtiku fil-fażijiet ġodda tal-programm. Bħas-servizzi fil-komunità, fil-qasam residenzjali qed tingħata aktar importanza sabiex individwu jiġi mgħejjun minn tim multidixxiplinarju li jitratta l-kunċett ta’ dipendenza aktar milli jiġu sseparati s-servizzi a bażi tas-sustanza in kwistjoni. Ġiet ukoll imfassla fażi mill-programm biex speċifikament tassisti lill-individwu fir-ri-integrazzjoni tiegħu lura fis-soċjetà, li huwa punt tant kruċjali fil-proċess ta’ rijabilitazzjoni.

Storja ta’ Suċċess għax il-ġlieda qed tintreb