Dipartiment tal-Finanzi

Ir-rwol tad-Dipartiment tal-Finanzi fi ħdan il-Fondazzjoni għal Servizzi ta' Ħarsien Soċjali (FSWS) huwa l-monitoraġġ u l-immaniġġjar tal-finanzi tal-Aġenziji u d-Direttorati li tiġbor taħta l-Fondazzjoni.

Id-dmirijiet ewlenin jinkludu:​

  • Aġġornament ta' kotba tal-Fondazzjoni;
  • Kontrolli interni;
  • Ħlas lill-kredituri; 
  • Il-pagi;
  • Ħruġ ta' kontijiet lil dawk li jagħmlu użu mis-servizzi tagħna;
  • Jaraw kwistjonijiet li jinħolqu minn dipartmenti ta' amministrazzjoni f'aġenziji oħrajn;
  • Jipproduċu “management accounts" ta' kull xahar u rapporti oħrajn kif meħtieġ mill-Ministeru għall-Finanzi u s-servizzi Finanzjarji (MFIN)
  • Jipproduċi baġits u proġezzjonijiet annwali kif meħtieġ mill-MFIN u abbażi ta' dawn iċ-ċifri l-MFIN jiddeċiedi l-ammont ta' finanzjament meħtieġ fis-sena mill-FSWS;
  • Tikkoordina mal-awdituri esterni sabiex tlesti l-verifika statutorja annwali.