International Social Service (ISS)

Id-direttorat iżomm kuntatt regolari mal-International Social Service (ISS) u jaħdem fuq każijiet li huma indikati minnu. Sabiex inkomplu nwessgħu l-għarfien espert tagħna fil-protezzjoni tat-tfal, id-drittijiet tat-tfal, u kwistjonijiet oħra relatati li huma relevanti għall-prattika ta’ kuljum tagħna, l-Aġenzija Appoġġ hija membru attiv ta' Eurochild, Soċjetà Internazzjonali għall-Prevenzjoni ta’ Abbuż u Traskuraġġ tat-Tfal (ISPCAN) u Brittaniċi Assoċjazzjoni għall-Istudju u l-Prevenzjoni ta’ Abbuż u Traskuraġni tat-Tfal (BASPCAN). ​​