Direttorat tal-Kura Alternattiva

DAC

 
 

Support Line 179

Ċempel Hawn

Servizzi ta' Adozzjoni

Is-Servizz tal-Adozzjoni jgħin individwi jew familji li qed jaħsbu dwar l-adozzjoni; li qegħdin fil-proċess tal-adozzjoni; kif ukoll lil dawk li adottaw xi tifel/tifla/tfal. Is-servizz jipprovdi taħriġ lill-persuni li qed jikkunsidraw jadottaw.

    Għall Iktar Informazzjoni: Idħol Hawn

Servizzi ta' Fostering

L-għan ewlieni tas-Servizz tal-Fostering hu li joffri esperjenza ta’ familja lil tfal li għal raġunijiet speċifiċi ma jistgħux jgħixu mal-familja bijoloġika tagħhom. Ir-raġunijiet għaliex it-tfal jibbenefikaw f'foster care huma diversi.

    Għall Iktar Informazzjoni: Idħol Hawn

Children Dreams

Inizjattiva soċjali għal żmien il-Milied hija dik taċ-Children's Dreams. L-għan ta' dan il-proġett huwa li jaqta' x-xewqat tat-tfal li jgħixu f'familji li jkunu għaddejjin minn bosta problemi soċjali.

    Għall Iktar Informazzjoni: Idħol Hawn

Blogs


Informazzjoni Utli

Informazzjoni Utli dwar Direttorat Kura Alternattiva


Informazzjoni li tista' titniżżel

Informazzjoni onlajn

 Informazzjoni utli oħra

Direttorat Kura Alternativa

Id-Direttorat għall-Kura Alternattiva (Tfal u Żgħażagħ), għandu l-għan li jissalvagwardja l-benesseri tat-tfal f'kura alternattiva, żgħażagħ u adoloxxenti vulnerabbli.

© All rights reserved