Looked After Children Health Service

Minuri li jgħixu f’kura alternattiva għandhom bżonnijiet partikolari ta’ saħħa minnħabba r-raġunijiet varji li waslu biex kellhom jinħarġu mill-familja naturali tagħhom. Il-bżonnijiet partikolari ta’ saħħa f’dawn il-minuri ikopru sew problemi ta’ saħħa fiżika u żvilupp, problemi emozzjonali, kif ukoll problemi ta’ saħħa mentali. Dan is-servizz immexxi minn pedjatra b’taħriġ f’dan il-qasam, flimkien ma’ infermiera, jimmira biex joffri assessjar individwalizzat u komprensiv tal-bżonnijiet ta’ saħħithom kif ukoll li jara li l-minuri jifhmu l-istorja ta’ saħħithom u jkollhom vuċi f’dak li jixtiequ. ​​​​