Komunitajiet

​​​Is-Servizzi fil-Komunità jiffurmaw parti mill-Aġenzija ta’ Servizzi Terapewtiċi u tal-Komunità, u huma mibnija fuq il-prinċipji ta’ żvilupp tal-komunità, fosthom: 

 • Kwalità ta’ ħajja aħjar għall-familji u komunitajiet, mibnija fuq is-sisien ta’ żvilupp soċjali sostenibbli. 
 • Filosofija ffukata fuq il-klijent fil-kuntest tal-komunità li jgħix fiha. 
 • Pjan t’azzjoni bi qbil bejn il-klijent u l-professjonisti involuti. 
 • Perspettivi innovativi u multidixxiplinarji. 
 • L-użu ta’ kejl tal-eżitu. 

Is-Servizzi fil-Komunità joperaw b’mod differenti skont il-komunità li fiha joperaw, iżda madankollu joffru servizzi ta’ Xogħol Soċjali u Mentoring f’kull komunità fejn hemm servizz offrut. Dawn is-servizzi fil-komunità huma: 

 • Qawra Community Services 
 • Mosta Community Services 
 • Msida and Birkirkara Community Services 
 • Valletta Community Services 
 • Cottonera Community Services 
 • Zabbar Community Services 

Is-Servizzi fil-Komunità joffru wkoll is-servizzi ta’ Mentoring f’lokalitajiet fuq bażi reġjonali kemm fis-servizzi msemmija hawn fuq kif ukoll f’lokalitajiet oħra f’Malta. Dawn is-servizzi jagħmlu użu mill-ħaddiema soċjali tal-Intake and Family Support Service tal-Aġenzija Appoġġ. Dawn jinkludu ċentri oħra li huma: 

 • Ċentru f’Santa Luċija (parti mill-Cottonera Community Services) 
 • Western Community (li jassisti familji f’lokalitajiet fil-Punent ta’ Malta) 
 • Northern Harbour Community (li jassisti familji f’lokalitajiet madwar ir-reġjun tat-Tramuntana tal-Port) 
 • Southern Community (li jassisti familji f’lokalitajiet fin-Nofsinhar ta’ Malta) 

Għaldaqstant, wieħed jista’ jsib lista kompluta ta’ liema lokalitajiet jiffurmaw parti minn liema servizz billi jagħfsu hawn 

Ix-Xogħol Soċjaliil-ħidma tal-komunità u s-servizz ta’ Mentoring huma offruti kemm lill-individwi kif ukoll lill-familji. Dan isir bl-għan li: 

 • Nikkumbattu l-faqar u l-esklużjoni soċjali. 
 • Insaħħu l-valur li nieħdu ħsieb xulxin bħala membri tal-istess komunità. 
 • Insaħħu l-ħiliet tal-individwi, il-familji u l-komunitajiet li naħdmu magħhom, biex jissarrfu f’familji aktar b’saħħithom, f’abbiltajiet ta’ prospetti aħjar għax-xogħol, stabbiltà fid-dar u għarfien finanzjarju. 
 • Insaħħu l-parteċipazzjoni attiva, b’tisħiħ ta’ ħidma konġunta mal-għaqdiet kollha fil-komunità.