Home-Based Therapeutic Services (HBTS)

​​​​Home-Based Therapeutic Services (HBTS) huwa servizz terapewtiku mogħti fid-djar li jifforma parti mill-Aġenzija ta’ Servizzi Terapewtiċi u tal-Komunità. Il-prinċipji li jħaddan dan is servizz huma: 

 

Perspettiva li tħares lejn il-ħiliet tal-individwu 

Is-servizzi ta’ Psikoterapija, Terapija tal-Familja, u Counselling, huma offruti kemm lill-individwi kif ukoll lill-familji fid-djar rispettivi tagħhom jew inkella fil-komunità 

 

Dan isir bil-għan li:- ​Jiġu ppreservati l-familji fejn hemm ulied taħt it-tmintax-il sena 

Tissaħħaħ il-familja biex jiġu żgurati l-benesseri u s-sigurtà tat-tfal 

Tappoġġja lill-ġenituri jew gwardjani sabiex jikkonsolidaw ir-relazzjonijiet mal-ulied  

 

Home-Based Therapeutic Services hu magħmul minn tim multidixxiplinarju ta’ professjonisti li jipprovdu appoġġ terapewtiku lill-familja, tfal u individwi madwar Malta​ ​

​​