The Incredible Years® - Progammi għall-Ġenituri u l-Ulied

​​​Il-Programm tal-Incredible Years huwa wieħed mill-pilastri tal-HBTS bħala parti integrali mill-Aġenzija ta’ Servizzi Terapewtiċi u tal-Komunità. Jaħdem abbażi ta’ evidenza, fil-prevenzjoni u t-trattament ta’ mġiba problematika fit-tfal u diffikultajiet fit-trobbija. Il-programmi tal-IY jikkonsistu fi: 

  • mi 
  • ; huwa programm imfassal għall-grupp ta’ ġenituri li għandhom ulied ta’ etajiet bejn 2 u 4 snin  
  • Programm “Home Based Parenting” jista’ jiġi offrut lill-ġenituri fl-ambjent tad-dar tagħhom u fuq bażi individwali ​