Child Web Alert

Il-Hotline Nazzjonali kontra l-abbuż ta' tfal fuq l-Internet (www.childwebalert.gov.mt) huwa parti mill-Proġett BeSmartOnline! L-għan tal-Hotline huwa li jipprovdi sors ta' appoġġ fejn il-pubbliku ġenerali jista' jirrapporta materjal ta' abbuż sesswali ta' tfal fuq l-internet.

​Il-Hotline jimmira wkoll li joħloq kuxjenza dwar użu aktar sikur tal-internet.

 ​​