Servizzi tal-Qrati

​​F'sitwazzjonijiet meqjusa xierqa mill-Imħallef tal-Qorti tal-Familja, jinħatar ħaddiem soċjali biex iħejji rapport tal-qorti. Wara valutazzjoni, il-ħaddiem soċjali jipprepara rapport soċjali li jagħti rakkomandazzjonijiet relatati mal-kura u l-kustodja tal-minorenni jew dwar kwistjonijiet oħra li l-Qorti tal-Familja tista' tqis xierqa. 

F'każijiet ta' separazzjoni, is-Servizzi tal-Qorti jistgħu jinħatru mill-Qorti tal-Familja biex jinvestigaw allegazzjonijiet ta' abbuż ta' minuri. Bħala parti mill-investigazzjoni, l-esperti tal-Qorti jintervistaw lill-ġenituri, lit-tfal, kif ukoll lil professjonisti oħra li huma jew kienu f'kuntatt mal-familja. L-espert tal-Qorti jfassal ir-rakkomandazzjonijiet kollha, filwaqt li jqis ir-rispons mill-partijiet involuti.  ​

L-espert tal-Qorti jaġixxi indipendentement minn professjonisti oħra u r-rakkomandazzjoni finali tirrifletti kompletament is-sentenza professjonali tiegħu bħala espert tal-Qorti. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet huma ppreżentati lill-Imħallef/Maġistrat li fl-aħħar mill-aħħar joħroġ id-deċiżjoni finali. 

Permezz tas-Servizz ta' Monitoraġġ tal-Qorti, professjonist tax-xogħol soċjali maħtur mill-Qorti, ikompli jsegwi l-familja permezz ta' żjarat fid-dar, fl-uffiċċju, żjarat ta' aċċess u sessjonijiet oħra li jistgħu jitqiesu neċessarji biex ikomplu jipprovdu segwitu għall-każ.   ​