Direttorat għall-Ħarsien tal-Minuri

​Id-Direttorat għall-Ħarsien tal-Minuri jopera taħt il-proveddimenti legali tal-Att 602 magħruf bħala l-Att għall-Protezzjoni tal-Minuri (Kura Alternattiva) fil-liġijiet ta' Malta. Dan id-direttorat jinqasam f'erba' servizzi prinċipali: 

  • Is-Servizz għall-Ħarsien tat-Tfal li huwa s-servizz illi jinvestiga rapporti ta' maltrattament fuq it-tfal. Dan jinkludu rapporti fuq; vjolenza fuq it-tfal; kuntatt sesswali ta' kull tip; traskuraġni, abbuż emozzjonali u psikoloġiku u anke tfal li jaraw vjolenza domestika d-dar u fil-familji tagħhom. ​

  • is-Servizz tal-Qrati illi jaqdi l-ħtiġijiet ta' assessjar għall-Qrati tal-Familja ġewwa Malta u Għawdex. Dan is-servizz jeżamina l-andament ta' familja li qed tissepara, u minn hemm joħrog għadd ta' rakkomandazzjonijiet li jservu lil minuri li huma maqbuda f'dawn il-proċedimenti. Dan is-servizz jagħmel l-almu tiegħu sabiex joffri analiżi rigoruża illi vermaent tħares lejn il-kuntest mill-perspettiva tal-minuri, u dan isir billi jintużaw evalwazzjonijiet tad-dinamiċi tal-familja, tal-aspetti ta' kura; tal-psikoloġija tal-ġenituri u anke tal-preparazzjoni tal-ġenituri illi jikkoperaw ma' xulxin għall-benesseru ta' uliedhom.
  • Iċ-Children House li hija intiża sabiex isservi ta' estensjoni tal-Qrati ta' Malta meta jkun hem il-ħtieġa li jagħtu x-xhieda tagħhom il-minuri. Il-funzjoni ta' din id-dar illi sservi ta' spazzju li hu maħsub għat-tfal u li jkun mgħammar, kemm f'sens ta' proċedura u kemm f'sens estetiku, b'tiżjin li jakkomoda lit-tfal. Din id-dar tipprova illi taġġusta l-proċess ġudizzjarju, li huma magħruf għal kemm jintimida lit-tfal, sabiex it-tfal ikunu jistgħu jipparteċipaw b'mod ġust f'dawn il-proċeduri illi tant jeffetwawhom. Dan kollu jsir b'mod illi ma jipperikolax lanqas il-ħtiġijiet u l-bżonnijiet tal-Qorti.
  • Is-Servizz għad-dimensjoni internazzjonali ta' Protezzjoni tat-Tfal illi jieħu ħsieb rapporti rigwardanti serq ta' tfal, traffikar tat-tfal, female genital mutilation, tfal li huma sfurzati sabiex jiżżewġu qabel iż-żmien, abbuż onlajn, u anke applikazzjonijiet ta' kura u kustodja għall-minuri li ma jkunux akkumpanjati f'każijiet ta' migrazzjoni.​

Minħabba l-obbligu ta' rappurtaġġ illi joħorgu mill-istess Att msemmi hawn, il-professjonisti kollha iridu jirrappurtaw kwalunkwe informazzjoni jew suspett ta' inċidenti fejn minuri qed isofri, jew qiegħed f'riskju li jsofri, weġgħat u tbatija minn abbuż fiżiku, emozzjonali, sesswali, traskuraġni jew abbuż li jinqala' minħabba ħsara li żewġ adulti qed jagħmlu lil xulxin. 

Irraporta kazijiet ta' Vjolenza fuq Tfal

Applika għall Kors ta' Servizz għall ġenituri waqt is-sepparazzjoni:

 Applika għall Kors ta' Servizz għall ġenituri waqt is-sepparazzjoni: Agħfas Hawn

Direttur ta' Direttorat għall-Ħarsien tal-Minuri

Blogs

© All rights reserved