S.A.F.E


Programm S.A.F.E.

____________________________________________________________________________

Mill-1996, l-istrateġija tal-Aġenzija Sedqa fuq il-post tax-xogħol iffokat fuq it-tkattir ta’ kuxjenza dwar il-vizzji u l-kura personali fuq il-post tax-xogħol permezz tal-programm tagħha msejjaħ S.A.F.E. – Impjegat Ħieles minn Abbuż ta' Sustanzi


Dan il-programm joffri sessjonijiet informattivi lill-maniġers/superviżuri u lill-impjegati dwar il-vizzji u l-kura personali. Is-suġġetti jinkludu; Alkoħol u l-effetti tiegħu, Drogi u l-effetti tagħhom, Logħob tal-Ażżard, Użu għaqli tat-Teknoloġija, Ġestjoni tal-istress, Bullying fuq il-post tax-xogħol, Ħiliet għall-Impjegat Ġenitur/Bilanċ bejn ix-Xogħol u l-Ħajja, Avviċinaw l-Impjegat b’diffikultajiet ta’ Dipendenza. (Inkludi link għal ħarsa ġenerali S.A.F.E. tas-sessjonijiet)
 

Is-S.A.F.E. Il-programm jiffoka fuq l-introduzzjoni jew ir-reviżjoni tal-Politika dwar l-Abbuż ta' Sustanzi u l-Logħob tal-Ażżard tal-kumpanija. Jipprovdi wkoll sistema ta’ riferiment funzjonali għas-servizzi ta’ Kura tal-Aġenzija Sedqa għall-impjegati li jistgħu jkunu qed jesperjenzaw problemi relatati mal-vizzji li jista’ jkollhom impatt fuq il-post tax-xogħol.
 

Il-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali hija Sieħba Korporattiva mal-Malta Employers Association u hija wkoll membru tal-E.N.W.H.P. (Netwerk Ewropew għall-Promozzjoni tas-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol).

Trid tinvesti f'post tax-xogħol b'saħħtu?

Jekk iva, tista’ tikkuntattjana fuq 23885110 u flimkien nistgħu nikkollaboraw biex nimplimentaw is-S.A.F.E. Programm fuq il-post tax-xogħol tiegħek. Tista' wkoll tibgħatilna email fuq;


S.A.F.E. Testimonjanzi/kummenti mill-parteċipanti

____________________________________________________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=gaO7o7eWyJg&t=36s]
 

'Tgħin ħafna biex tifhem aħjar meta impjegat ikun taħt l-effett ta' sustanza.'

"Apprezzajt ħafna li jkolli dikjarazzjonijiet reali mill-utenti, għamilha wkoll faċli ħafna li ssegwi l-kontenut tal-lecture."

Abbuż ta' sustanzi u l-effetti tiegħu sessjoni - Malta Employers Association


"Il-kors ingħata b'mod eċċellenti u b'mod ġenerali s-suġġetti ġew koperti b'mod komprensiv."

Sessjoni ta’ użu għaqli tat-teknoloġija – Università ta’ Malta
 

'It-tliet korsijiet ingħataw b'mod eċċellenti u tawni għarfien aħjar kemm għall-identifikazzjoni tal-karatteristiċi tal-vizzju kif ukoll dwar l-effetti ta' tali vizzji b'mod ġenerali. B'mod ġenerali nemmen bis-sħiħ li dawn il-korsijiet għenuni niftaħ għajnejja għal okkorrenzi fis-soċjetà li s'issa ħadt for granted minħabba n-nuqqas ta' għarfien li kelli fis-suġġett.'
 

'Nista' nassigurakom li din kienet attività ta' suċċess li fetħet għajnejna lkoll mill-management sal-livelli kollha tal-organizzazzjoni.

Il-kontribut tas-SEDQA għall-benessri tas-soċjetà huwa immens!'
​ 

Drogi u l-effetti tagħhom, Alkoħol u l-effetti tiegħu u sessjonijiet ta’ Approaching the Employee with Addiction difficulties – Malta Air Traffic Services

Sedqa Signs and Symtoms: Għafas Ħawn
Sedqa Symtoms: Għafas Ħawn