T.F.A.L 3


T.F.A.L.3 Ħarsa ġenerali

____________________________________________________________________________

Il-programm TFAL3 (oriġinarjament magħruf bħala BABES Program- Beginning Awareness Basic Education Studies) inħoloq mir-Reverend Lottie Jones fl-Amerika fis-sena 1978. Permezz tal-esperjenza tagħha stess, Reverend Lottie Jones induna kemm hu importanti li nibdew iffurmaw lil uliedna u jipprovdulhom il-ħiliet tal-ħajja xierqa minn età żgħira ħafna.

Dan il-programm ta’ prevenzjoni primarja kien iddisinjat biex jgħammar lit-tfal bil-ħiliet meħtieġa li jgħinu biex jgħixu ħajja sana u ferħana u jevitaw in-nases tal-vizzji u mġieba oħra relatata ma’ lilhom infushom.

Dan il-programm jitwassal permezz ta’ sitt sessjonijiet fl-iskejjel kollha f’Malta lit-tfal kollha fil-livell tat-Tielet Sena. Permezz tal-mezzi ta’ rakkont u 7 karattri ta’ pupazzi ikkuluriti ‘it-tifel fi ħdan kull student’ jintlaħaq immedjatament. It-tfal huma affaxxinati mill-pupazzi ikkuluriti li jieħdu l-ħajja waqt l-istejjer flimkien mal-attivitajiet divertenti li jinsabu fil-ktieb tax-xogħol u kanzunetti li t-tfal jistgħu jkantaw magħhom. Link għall-kanzunetti; https://www.youtube.com/channel/UCgVmCmJy8fMwXK2NxoADUOg/videos. L-informazzjoni importanti hija ppreżentata b'mod iddisinjat biex joħloq ambjent ikkulurit, divertenti u sikur biex jikseb l-attenzjoni tat-tfal u jippermettilhom jiżviluppaw xewqa għal għajxien b'saħħtu. Huwa żgurat li jinħoloq ambjent sikur u mingħajr ġudizzju fejn it-tfal iħossuhom siguri li jħallu leħinhom jinstemgħu u jesprimu l-opinjonijiet tagħhom liberament filwaqt li jtejbu l-istima tagħhom infushom.

It-temi tal-istejjer jipprovdu lit-tfal b’kunċetti ta’ Sentimenti u Awto-Immaġini, Pressjoni bejn il-Pari u Teħid ta’ Deċiżjonijiet, Ħiliet ta’ Ilaħħqu, Vizzji u Talba għall-Għajnuna. Dawn il-kunċetti huma espressi permezz ta’ pupazzi tal-annimali li jirrappreżentaw bnedmin li għaddejjin minn sitwazzjonijiet tal-ħajja reali. Il-Karattri Puppet huma: Buttons and Bows Mckitty, Myth Mary, Early Bird, Donovan Dignity, Recovering Reggie u Rhonda Rabbit.

'It-tfal tal-lum huma l-Futur ta' għada'.


T.F.A.L.3 Testimonjanzi

____________________________________________________________________________

Għal darb'oħra, il-programm kien suċċess minkejja li kollox sar mill-bogħod, minħabba s-sitwazzjoni attwali tagħna tal-Covid-19. Naħseb li aħna, bħala għalliema tal-klassi, jeħtieġ li nerġgħu ninfurzaw il-programm matul is-sena skolastika. Jiġri meta tqum sitwazzjoni jew mistoqsija matul is-sena, ovvjament, jibbenefikaw aktar meta jiġu strutturati jew miżjuda mal-kurrikulu tagħhom bħala dan il-programm. Din hija xi ħaġa li issa nistgħu niffukaw fuqha biex intejbu l-ħiliet tal-ħajja tat-tfal. Għal darb'oħra INGĦOL kbir lill-organizzaturi kollha. - Kulleġġ San Edward

Għal darb'oħra ninsab kuntent ħafna b'dan il-programm. Huwa effettiv, it-tfal kienu dejjem impenjati ħafna u kienu jsemmu xi ħaġa li tgħallmu jew iddiskutew ukoll ġimgħat wara dik il-lezzjoni partikolari. Tajjeb ukoll għall-fatt li hemm programm ta' segwitu għall-Year 5. - St. Edward's College

Kompli x-xogħol meraviljuż tiegħek. Il-bniet kienu impenjati u interessati ħafna. Iħobbu kull sessjoni u kienu ħerqana għall-oħra. Żgur li nerġgħu ninfurzaw il-ħiliet mgħallma għax inħoss li huma importanti ħafna għall-intelliġenza emozzjonali tal-bniet. - San Ġużepp Junior School Tas-Sliema

Is-suġġetti diskussi waqt il-programm kienu pjuttost sensittivi u li jkun hemm xi ħadd professjonali biex jiddiskutihom b’mod kreattiv u favur it-tfal huwa effettiv ħafna. B’hekk it-tfal ħadu gost bihom. Il-ktejjeb huma utli ħafna u xierqa għat-tfal. Mod tajjeb ħafna biex iżżommhom u tirreferi għalihom meta jkun meħtieġ. Tassew tajjeb għall-professjonaliżmu u l-kreattività. Kompli sejjer hekk. - Ħal Lija, Ħal Balzan, Skola Primarja tal-Iklin

It-tfal verament igawdu l-lezzjonijiet permezz tal-użu tal-pupazzi. Dawn il-lezzjonijiet iġagħlu lit-tfal jaħsbu u jagħtuhom ħiliet biex ilaħħqu u ħiliet ta’ ħsieb biex jgħinuhom tul ħajjithom. Il-ktejjeb jgħin lit-tfal jikkonsolidaw dak li jkunu tgħallmu waqt il-poeżiji u l-eżerċizzji li jinsabu fil-ktejjeb. - Kulleġġ Santa Margerita Skola Primarja ta' Bormla

Tfal 3 Workbook: Hawn