T.F.A.L 5

T.F.A.L. 5 Ħarsa ġenerali tal-Programm

____________________________________________________________________________
 

Il-programm T.F.A.L. 5 'TFAL Favur Ambjent Liberu' jitwassal lil studenti tal-ħames sena f'Malta u Għawdex. Dan il-programm edukattiv huwa kontinwazzjoni ta
Il-programm T.F.A.L. 3 huwa programm mogħti lill-istudenti tat-3 sena. Iż-żewġ programmi huma xierqa għall-età, u jipprovdu informazzjoni li hija realistika, rilevanti, u ssaħħaħ in-normi soċjali pożittivi.


Il-programm T.F.A.L. 5 għandu l-għan li jagħraf il-qawwiet tal-istudenti u li jgħin lill-istudenti jiksbu ħiliet preventivi billi jiżviluppaw il-potenzjal sħiħ tagħhom f'età bikrija.

Il-programm jinkorpora ħames sessjonijiet: Peer Pressure, Teħid ta’ Deċiżjonijiet, Self-Worth, u żvilupp ta’ Ħiliet ta’ Coping. Joffri wkoll introduzzjoni għad-Dipendenza, id-Droga, l-Użu Għaqli tal-Mediċina, l-Użu Għaqli tat-Teknoloġija, u l-Logħob tal-Ażżard. Dawn is-sessjonijiet jikkumplimentaw u jsaħħu l-messaġġi ta’ prevenzjoni għall-iżvilupp tal-benessri psikoloġiku tal-istudenti. (link għal ħarsa ġenerali tas-sessjonijiet)

 
Il-programm T.F.A.L. 5 huwa programm edukattiv jipprovdi kuntest biex jippermetti lill-istudenti jżidu l-għarfien u l-fehim tagħhom dwar drogi legali u illegali u jgħin lill-istudenti jesploraw attitudnijiet u jiżviluppaw ħiliet biex jagħmlu għażliet tajbin għas-saħħa u infurmati. Dawn huma appoġġjati minn valuri tal-iskola u ethos żviluppati mill-membri kollha tal-komunità tal-iskola.


Is-sessjonijiet jitwasslu permezz ta' approċċ iċċentrat fuq l-istudenti, permezz ta' ktieb tax-xogħol, logħob online interattiv u preżentazzjonijiet bil-PowerPoint. Dawn it-tekniki jippermettu spazju għall-iżvilupp ta’ ħiliet ta’ komunikazzjoni, ħiliet ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet u ħiliet soċjali oħra li jkopru l-informazzjoni dwar id-drogi f’kuntest realistiku.
 

T.F.A.L. 5 Testimonjanzi
 

"Is-sessjonijiet kienu informattivi ħafna u t-tfal ħadu pjaċir jipparteċipaw fid-diskussjonijiet differenti li ħarġu mis-suġġetti msemmija hawn fuq" - Primarja ta' Raħal Ġdid
 

“Sessjonijiet informattivi u meħtieġa ħafna dwar il-prevenzjoni. L-istudenti kienu jħobbuhom u kienu qed jistennewhom kull ġimgħa. Tajjeb!” - Żabbar Primary B

“Is-sessjonijiet kienu ta’ frott u bħala għalliem sirt naf aħjar l-isfond u t-tħassib tal-istudenti permezz tad-diskussjonijiet li saru mill-Professjonali tal-Prevenzjoni waqt il-programm. Permezz tagħha tgħallimt ukoll kif nittratta ċerti mistoqsijiet tal-istudenti li jien stess kont insibha daqsxejn diffiċli biex inwieġeb.” - St. Francis School Bormla

“L-istudenti tgħallmu ħafna informazzjoni utli u dak li hu importanti tgħallmu l-informazzjoni t-tajba. Naħseb ukoll li meta t-tfal jisimgħu b’dawn l-affarijiet li jeżistu u li huma preżenti fil-komunitajiet tagħna dawn il-vizzji ma jibqgħux tabù biex nitkellmu iżda jsiru suġġetti li nitgħallmu, nedukaw u niskopru li dejjem hemm għajnuna. Li hu importanti hu li t-tfal ikunu jafu li jistgħu jitkellmu dwar dawn l-affarijiet sabiex ikunu jistgħu jivvalutaw l-importanza tad-deċiżjonijiet tagħhom kuljum. Jirrakkomanda ħafna dawn is-sessjonijiet u grazzi kbira lill-Professjonali tal-Prevenzjoni tal-mod sabiħ u kariżmatiku tagħha biex tilħaq lit-tfal.” – Is-Seminarju tal-Arċisqof

“Sessjonijiet eċċellenti. Dawn is-sessjonijiet irawmu ħiliet u valuri tal-ħajja kruċjali. Grazzi ħafna.” – Primarja ta’ Birkirkara

“Approċċ meraviljuż għall-ħiliet tal-ħajja tat-tfal. Bqajt impressjonat li nara studenti jkomplu diskussjonijiet wara s-sessjonijiet.” – Skola Santa Katarina

“Preżentat tajjeb ħafna, u t-tfal dejjem ħarsu ’l quddiem għas-sessjonijiet. Grazzi!” – Skola San Mikiel

“Jattendi t-T.F.A.L. 5 lezzjonijiet kienet esperjenza pjaċevoli u edukattiva ħafna. It-tfal intrabtu mal-Professjonali tal-Prevenzjoni u stennew kull lezzjoni bil-ħerqa. Marru ‘l bogħod biex jistaqsuni jekk jistgħux jikkuntattjaw lill-Professjonali tal-Prevenzjoni ladarba spiċċaw il-lezzjonijiet jekk ħassewx il-bżonn li jitkellmu magħha. Il-lezzjonijiet kienu interattivi u pjaċevoli. Jien stess attendejt is-sessjonijiet kollha minkejja l-iskeda sħiħa tiegħi. Il-Professjonali tal-Prevenzjoni huwa kapaċi ħafna biex jagħti struzzjonijiet lill-istudenti u żamm il-lezzjonijiet għaddejjin bl-istudenti attenti ħafna u reattivi għas-sessjoni kollha kull darba. – Is-Sinjura Josette Cassar - Kap tal-Iskola – Primarja ta’ Ħal Kirkop
​ 

“Dawn is-sessjonijiet żgur żiedu l-għarfien u tejbu l-ħiliet tat-tfal biex jipproteġu lilhom infushom minn kull tip ta’ vizzju. L-attivitajiet kollha kienu xierqa u effettivi. Grazzi.” – Safi Primary

 

 

 

 

​TFAL5 Workbook Multilingual