Teen Outside the Box

Teen Outside the Box- Ħarsa ġenerali tal-Programm

____________________________________________________________________________

Il-Programm Teen Outside the Box huwa programm ta’ prevenzjoni li bħalissa qed isir ma’ studenti tal-Form 2/ Year 8 fi skejjel tal-istat, tal-knisja u indipendenti. Fl-iskejjel tal-istat, il-programm jitwassal b’kollaborazzjoni mat-Tim ta’ Kontra l-Abbuż tas-Sustanzi, fi ħdan il-Ministeru tal-Edukazzjoni. Il-kunċett wara l-isem tal-programm huwa li ż-żgħażagħ kollha għandhom iħossuhom liberi jesprimu lilhom infushom b'mod uniku u li ħadd m'għandu jibdel lilu nnifsu biex jidħol f'kaxxa partikolari.

Dan il-programm partikolari ta’ prevenzjoni sekondarja għandu l-għan li jkompli jibni fuq il-programmi l-oħra li bħalissa qed jiġu implimentati fil-livell tal-iskola primarja. Hija bbażata fuq l-importanza li liż-żgħażagħ jiġu pprovduti b'ħiliet tal-ħajja sabiex ikunu jistgħu jeħilsu minn kull vizzju u biex jgħixu l-ħajja bil-potenzjal sħiħ tagħha. Is-sessjonijiet jieħdu l-forma ta’ workshops interattivi fejn iż-żgħażagħ jistgħu jiddiskutu diversi suġġetti permezz tal-użu ta’ logħob online u riżorsi interattivi. Is-suġġetti koperti f’dan il-programm huma dawk ta’; Teħid ta' Deċiżjonijiet u Ħiliet ta' Tlaħħaq, Użu Għaqli tat-Teknoloġija u Vizzji.

Nistennew bil-ħerqa li niltaqgħu ma' dawn iż-żgħażagħ filwaqt li nwasslu dan il-programm Teen Outside the Box u nittamaw li dan il-programm ikompli jsaħħaħ l-immaġni taż-żgħażagħ infushom, f'dawn is-snin ta' żvilupp.


Testimonjanzi TOTB


“Sedqa Malta introduċiet programm ġdid ta’ prevenzjoni bl-isem “Teen Outside the Box” partikolarment immirat għall-istudenti tat-Tmien Sena. L-għan ta’ dan il-programm ta’ prevenzjoni huwa li jipprovdi liż-żgħażagħ bl-informazzjoni xierqa u li jgħammarhom bil-ħiliet meħtieġa b’rabta mal-vizzji. . Il-programm huwa bbażat fuq tliet sessjonijiet iffukati fuq l-abbuż ta’ sustanzi, użu għaqli tat-teknoloġija, il-coing u teħid ta’ deċiżjonijiet.Grazzi lill-Professjonali tal-Prevenzjoni u Dun Sandro Camilleri SDB (għalliem tal-PSCD) li bħalissa qed jikkoordinaw il-workshops interattivi." - Savio College, Ħad-Dingli


“L-istudenti tal-Grad 9 tagħna (l-istudenti tal-Form 2 riċentament ipparteċipaw fil-programm Teen Outside the Box ta’ Sedqa Malta, seminar fi tliet partijiet li jesplora Ħiliet ta’ Coping u Teħid ta’ Deċiżjonijiet, Vizzji u l-Użu Għaqli tat-Teknoloġija.

B’konformità mal-protokolli tagħna dwar il-Covid, ingħataw workshops mill-bogħod minn Professjonist tal-Prevenzjoni mħarreġ, fil-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali, assistit mill-Youth Worker tagħna, Julian Galea, mid-Dipartiment tal-Benessri Emozzjonali tagħna. Is-sessjonijiet inkludew logħob interattiv, premjijiet u manwal impenjattiv u informattiv iddisinjat speċifikament għall-programm.” – Skola San Anton


“Preżentat tajjeb ħafna u interattiv.” – Stella Maris


“Is-sessjonijiet kienu tassew interessanti u tassew impenjattivi. L-istudenti ħadu gost. Grazzi.” – Konservatorju tal-Isqof


“Grazzi tal-organizzazzjoni u tax-xogħol kollu li għamilt f’dawn is-sessjonijiet. Kienu interessanti ħafna u l-preżentazzjoni PPT użata kienet utli u informattiva ħafna għal ċerti klassijiet speċjalment dawk tal-faxex ogħla. Barra minn hekk, kien hemm kelliema effettivi li żammew lill-istudenti impenjati sew fil-lezzjoni. Il-ktejjeb, id-dadi tal-kartun u l-bookmarks mogħtija lill-istudenti kienu magħmula tajjeb ħafna u li pprovokaw il-ħsieb.” – Kulleġġ San Gorg Preca


TOTB Workbook in English

TOTB Workbook in Maltese

​​